Waterdag Edam

Al meer dan dertig jaar een begrip in Edam

This content shows Simple View

Bungee -Koebootrace

Dit jaar als nieuw onderdeel het Bungee-Koeboten.

 

SPELREGELS KOEBOOTRACE bungeetouw.

De bemanning van de boot bestaat uit 6 roeiers en 1 stuurman. Er zijn twee wissels toegestaan. Bij de dames is een herenstuurman toegestaan.

Het gaat erom wie de langste afstand heeft geroeid vanaf de brug. Mocht dat hetzelfde zijn bij twee of meer boten, dan gaat de tijd een rol spelen.

Er wordt gevaren met twee boten gelijktijdig. De indeling van de boten vindt door middel van loting plaats. De bel dient staande in de boot door een roeier met de hand worden geluid. Dit is dan de tijdwaarneming. Er zullen twee manches gevaren worden.De tegenstander blijft dezelfde en er wordt in de tweede manche alleen van boot veranderd. De tweede manche vindt plaats als iedereen één keer gevaren heeft en wel in dezelfde volgorde als de eerste manche. De langste afstand geldt over twee manches.. Bij dezelfde afstand geldt de snelste tijd over twee manches.

Straftijd;            * Bellen zonder contact met de boot te hebben en anders dan met de hand.           * Indien iemand anders dan de roeier de bel luidt.           * Het hinderen van de andere boot door in z’n vaarwater te komen en deze              boot tijd verliest.           * De veroorzakende boot krijgt een tijdstraf van 5 à 10 seconden .           * De benadeelde boot krijgt een bonus van 5 à 10 seconden.   e.e.a. van de zwaarte van de overtreding en ter beoordeling van de jury/wedstrijdleining.

 

Vanwege de beperkte breedte van het parcours is soms enig contact tussen de boten niet te vermijden. Dit ter beoordeling van de jury/wedstrijdleiding.

Iedere ploeg is verantwoordelijk voor de (ballast)scheppen. Indien er iets kapotgaat c.q. weggemaakt wordt, moet de betreffende ploeg deze vergoeden. Kosten; € 30,- perstuk.

Deelname is op eigen risico

top