Waterdag Edam

Al meer dan dertig jaar een begrip in Edam

This content shows Simple View

Sponsorplan

Inleiding

Waterdag is een sociaal-cultureel evenement, dat al sinds 1981 op de derde zaterdag in augustus plaatsvindt in het centrum van Edam. Vanaf 8.00 uur tot 18.00 uur is er een gratis vrijmarkt op en rond de Nieuwehaven, beide zijden Voorhaven en de Dam. ’s Middags wordt er gestreden om de wisselbeker bij de traditionele koebootrace in de Nieuwehaven. Verder vindt er vanaf 10.00 uur een beachvolleybaltoernooi plaats op het Jan Nieuwenhuizenplein en is er een kleine kinderkermis.
De oorsprong van de Waterdag ligt bij de Ondernemersvereniging Edam die voor de jeugd in de gemeente een grote vrijmarkt wilde organiseren. Inmiddels reikt de bekendheid van het evenement ver door buiten de directe regio. Met jaarlijks ongeveer 3.500 tot 5.000 bezoekers verspreid over de dag is het een gezellige drukte in het oude stadscentrum. Om de dag tot een succes te maken, is het (vrijwillige) organisatie van Waterdag afhankelijk van sponsors en giften. Met dit sponsorplan hopen wij u te overtuigen om als bedrijf en/of particulier ook dit jaar een financiële bijdrage aan ons evenement te willen leveren.

Doel
Het bestuur van Waterdag heeft zich ten doel gesteld om minimaal € 3.000 te genereren aan individuele sponsorinkomsten in 2013. Dit bedrag is noodzakelijk om de jaarlijkse begroting van het evenement sluitend te maken. Het doel is om het evenement financieel mogelijk te maken via sponsoring van ondernemingen uit de gemeente en regio, alsook individuele giften van inwoners en bezoekers. Voor bedrijven worden er drie categorieën sponsors gecreëerd:

Categorie 1     v.a.      € 250

Categorie 2     v.a.      € 110

Categorie 3     v.a.      €   50

Sponsors in categorie 1 zullen in het jaar van sponsoring op en rond het evenement worden aangeduid als ‘Hoofdsponsor van Waterdag’. In onderstaand schema valt terug te lezen wat de voordelen van de drie categorieën zijn:

 

Categorie 3

Categorie 2

Categorie 1

Vermelding website met link naar eigen onderneming*1

Ja

Ja

Ja

Omroepen bij de koebotenrace

3x

3x

4x

Vermelding op posters (groot en klein) Waterdag*2

Groot

Beide;
groot en klein

Beide;
groot en klein

Vermelding in lokale krant

Ja

Ja

Vermelding bij alle ingangen van evenemententerrein

Ja

Mogelijkheid tot ophangen vlag bij jurywagen koebotenrace

Ja

*1 Voor een plaats in de sponsorcarousel, stuur een vierkant logo (minimaal 75*75 pixels) naar webmaster@waterdagedam.nl*2 De grote aankondigingsposters worden opgehangen bij diverse ondernemingen in de regio en de lokale VVV. Kleine posters worden opgehangen bij voornamelijk particulieren in en rond Edam.

Het sponsorgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer: 3156.16.792 t.a.v. Stichting Evenementen Commissie Edam. Ook is het mogelijk om het bedrag contant te overhandigen aan het verantwoordelijke bestuurslid. Alle sponsoren krijgen een factuur van hun sponsoring, zodat deze aan het einde van het jaar is op te geven bij de belastingaangifte.

‘Vrienden van Waterdag’
Ook particulieren kunnen een financiële bijdrage leveren voor de organisatie van de Waterdag. Met een gift vanaf €10 wordt de particulier voor één jaar ‘Vriend van Waterdag’. Alle ‘vrienden’ die hun donaties overschrijven worden eervol vermeld op de website van Waterdag. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend; u mag uw donatie ook anoniem houden. Vrienden verschuilen zich niet achter anderen, maar staan voor hun onderlinge relatie. Het bestuur van Waterdag waardeert al haar vrienden zeer, omdat zij helpen om het evenement ook in de toekomst te kunnen laten plaatsvinden.
De donatie van particulieren is te storten op rekeningnummer: NL55RABO0315616792 t.a.v. Stichting Evenementen Commissie Edam, liefst onder vermelding van ‘Vriend van Waterdag’.

Vragen?
Voor vragen kunnen zowel particulieren als bedrijven contact opnemen via info@waterdagedam.nl. Het bestuur dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Namens het bestuur,

Juliette Otten,
voorzitter Waterdag

top