Waterdag Edam

Al meer dan dertig jaar een begrip in Edam

This content shows Simple View

Vrienden van Waterdag

Vanaf de 30e editie heeft het bestuur besloten om particulieren actief de mogelijkheid te bieden om ‘Vriend van Waterdag’ te worden. Door de gevolgen van de economische crisis kunnen meerdere sponsoren minder missen. Het bestuur doet daarom een beroep op de gemeenschap, bezoekers en alle mensen die Waterdag een warm hart toedragen. Met een gift vanaf €10 wordt u voor één jaar ‘Vriend van Waterdag’. Als teken van onze dank worden alle ‘vrienden’ die hun donaties overschrijven hieronder eervol vermeld. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend; u mag uw naam als donateur ook anoniem houden indien u dat wenst. Vrienden verschuilen zich niet achter anderen, maar staan voor hun onderlinge relatie. Het bestuur van Waterdag waardeert al haar vrienden zeer, omdat zij helpen om dit prachtige en zeer gezellige evenement ook in de toekomst te kunnen laten plaatsvinden.

De donatie van particulieren is te storten op rekeningnummer: NL55RABO0315616792 t.a.v. Stichting Evenementen Commissie Edam, liefst onder vermelding van ‘Vriend van Waterdag’.

 

Vrienden van Waterdag, editie 2014

JG Knegt Beheer BV
Hr. P. H. Nortmann
JW Kolijn
H. Dorsmann
K. Vink de Vries
Hr. J. Saarloos
R. Vegelien
P.M. Huipen
E.A. Hooijberg
A. Huipen
top