Waterdag Edam

Al meer dan dertig jaar een begrip in Edam

This content shows Simple View

Spelregels voor de vrijmarkt

 • De Waterdagorganisatie zal maandag 20 augustus bepaalde plekken voor de organisatie afzetten, zoals voor de containers.
 • Vanaf woensdag 22 augustus na 18.00 uur mag er afgezet gaan worden. Afzettingen voor deze tijd vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.
 • Het verkopen van alcoholhoudende dranken door particulieren is verboden.
 • Alle levensmiddelen dienen aan de wettelijke normen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  te voldoen. Voor meer informatie: NVWA.
 • Vrijmarktplaatsen dienen niet buiten het voorgeschreven vrijmarktgebied te zijn gesitueerd.
 • Indien u een vrijmarktplaats buiten het voorgeschreven vrijmarktgebied inneemt, loopt u kans dat u bekeurd wordt.
 • Het aantal mensen dat wil deelnemen aan de vrijmarkt is groter dan het aantal beschikbare plaatsen. We willen de vrijmarktdeelnemers daarom vragen om de vrijmarkt plaats te beperken tot redelijke afmetingen (richtlijn max. 5 meter breed). Zo maakt u andere mensen ook weer blij met een plekje
 • Op de straten in het vrijmarktgebied dient minimaal 4 meter ruimte op de rijbaan en 4,20 meter hoogte vrij te blijven voor de hulpdiensten.
 • Er geldt vanaf middernacht voor de Waterdag voor het gehele evenementengebied een parkeerverbod. Ook mogen er geen auto’s te koop worden gezet. Aanwezige voertuigen worden bekeurd of verwijderd, waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.
 • Professionele verkoop en/of commerciële handelaren die niet voor aanvang van het evenement zijn opgenomen in de vergunning van de organisatie zijn verboden.
 • Muzikale ondersteuning mag geen hinder of overlast voor de omgeving veroorzaken.
 • Op de bruggen, bij kruispunten van wegen/stegen en voor winkeletalages mag niets worden uitgestald.
 • Aanwijzingen door politie, brandweer, gemeente of de organisatie dienen direct te worden opgevolgd.
 • Wij verhuren geen kramen. Indien u zelf beschikt over een kraam, mag u deze neerzetten met inachtneming van bovenstaande regels.
 • De organisatie kan u niet helpen aan een vrijplaats, hier dient u zelf voor te zorgen.
 • Deelnemers dienen de spullen na afloop van de vrijmarkt mee naar huis te nemen.

Voor vragen over bovenstaande spelregels kunt u mailen naar info@waterdagedam.nl.

top